"Bänkboken" endast en utfyllnad i skolan - myt eller verklighet?

 • Sara Johansson
 • Malin Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka om pedagogerna arbetar med den tysta läsningen i sin undervisning och i sådana fall hur de arbetar. Fokus ligger på ”bänkboken” och hur den pedagogiskt används, hur böcker väljs, var eleverna befinner sig när de läser och hur för- och efterarbete ser ut. De årskurser undersökningen koncentrerar sig på är årskurs 4-6.

  Litteraturgenomgången behandlar aktuell forskning inom läsundervisning vilken belyser vikten av läsning. De metoder som ligger till grund för resultatet är intervjuer av 6 stycken pedagoger samt en enkätundersökning med 51 deltagande pedagoger. Studien visar att ”bänkboken” används av alla pedagoger och att den till största delen inte används när det finns tid över utan dess användning är planerad.

  Tilldelningsdatum2009-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '