Böckers magiska kraft - lässtunder i förskolan

 • Susanne Bengtsson
 • Lina Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att undersöka och synliggöra hur förskollärare använder sig av barnlitteratur i förskolan. Den visar på vilka sätt förskollärare arbetar med barnlitteratur och hur lässtunder planeras samt vilken roll barnlitteraturen har i förskolan och vilken betydelse det kan ha för barns utveckling, fokuserat på den språkliga utvecklingen. I den empiriska metoddelen har semistrukturerade intervjuer tillämpats. Intervjuerna har gjorts på sex olika förskolor i olika kommuner och informanterna är verksamma förskollärare. Analysen visar att det finns ett intresse för barnböcker på samtliga förskolor och att barnlitteratur används i varierad mängd. Förskollärarnas medvetenhet, reflektion och planering av lässtunder är i de flesta fall bristfälliga. Det finns ett fåtal förskollärare som medvetet visar barn att barnlitteratur är av stor betydelse och de försöker bevara läslusten hos barnen.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '