Balanserat styrkort
: En kvalitativ fallstudie om att utveckla ett balanserat styrkort till Individ och familjeomsorg på Rosengård, Malmö

 • Camilla Frank
 • Anne Jepsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats handlar om att utveckla ett balanserat styrkort till Individ och familjeomsorgen på Rosengård i Malmö. Individ och familjeomsorgen är en del av Socialförvaltningen. Det balanserade styrkortet är från början utvecklat för den privata sektorn, men har på senare tid börjat användas i den offentliga sektorn. Vi har använt oss av den institutionella teorin och den strategiska teorin.

  Syftet med uppsatsen är att se om ett balanserat styrkort kan fungera som ett kompletterande styrverktyg till budgeten och på detta sätt bidra till en mer effektiv verksamhet.

  Som metod har vi använt oss av en kvalitativ fallstudie.

  I analysen framgick det att det balanserade styrkortet kan fungera som ett kompletterande styrverktyg till budgeten. För att Individ och familjeomsorg ska kunna effektivisera sin verksamhet bör de bryta ner sitt mål för verksamheten. På så sätt kan de lättare uppnå sitt mål över en fungerande verksamhet.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '