Bankkontorens existens
: en studie om online-bankings påverkan på fysiska bankkontor

 • Rebecka Green
 • Cecilia Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera hur framfarten av online-banking påverkar de fysiska kontoren.

  Metod: Vår studie har genomförts med en kvalitativ metod och en abduktiv ansats. Valet av datainsamlingsmetod  resulterade i semistrukturerade intervjuer. Urvalet för respondenterna har varit litet med bara 9 respondenter. Respondenterna valdes strategiskt och utefter vad som fanns att tillhandahålla. Vi använder både personal på bankkontor och bankkunder.

  Teoretiskt referensram: Utgångspunkten för vår studie är tidigare genomförd forskning på relaterade ämne. Även beslutsteorier och forskning om hur individer reagerar på förändring har legat till grund för vår studie. Dessutom använder vi oss av teorin diffusion of an innovation.

  Slutsats: Resultatet av denna studie blev att vi identifierade ett cirkulärt händelseförlopp när det gäller förhållandet mellan online-banking och bankkontor. Utefter analyser av de semistrukturerade intervjuerna kom vi även fram till att de fysiska bankkontoren fortfarande behövs både ur kunders och bankers perspektiv.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Igelström (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • bankkontor
  • bank
  • internetbank
  • online-banking

  Citera det här

  '