”Bara man är med så får man Godkänt” - en kvantitativ studie om elevers motionsvanor och deras betyg i Idrott & hälsa

 • Martin Höglund
 • Thomas Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka hur elever i årskurs 9 utövade planerad motion på fritiden, samt jämföra deras motionsvanor med deras betyg i Idrott & hälsa. Vidare undersöks hur aktiva dessa elever är i idrottsföreningar och hur deras deltagande i olika föreningar kan påverka betyget. För att få svar på syftet genomfördes en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning på två olika skolor i Skåne. Det sammanlagda antalet enkäter var 103 till antalet.

  Studien visade bland annat att det var betydligt fler flickor än pojkar som aldrig motionerade på fritiden och fler pojkar än flickor utövade en föreningsbunden idrottsaktivitet. De tre vanligaste föreningsidrotterna var fotboll, innebandy och ridning. De vanligaste planerade motionsaktiviteterna som inte var föreningsbundna var promenering, cykling och fotboll.

  Möjligheterna att nå de högre betygen visade sig vara större om man var aktiv i en eller flera idrottsföreningar. De elever som inte var med i en idrottsförening fick i stor utsträckning betyget Godkänt. Pojkarna nådde, i större omfattning än flickorna, de högre betygen. Studien visar även att om elever motionerar fler än tre gånger i veckan ökar möjligheterna att nå de högre betygen Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt. För att uppnå ett Godkänt har elevernas motionsvanor ingen större betydelse.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '