Barn behärskar sitt språk genom leken - En studie om pedagogers uppfattningar om leken och språket i förskolan

 • Sara Johansson
 • Åsa Klaesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Undersökningens syfte är att belysa hur pedagogerna förhåller sig och uppfattar barns språkutveckling i leken. I litteraturstudier undersöks barns språk och lek. I den teoretiska bakgrunden tas styrdokument upp. Det sker även en genomgång av utvecklingspsykologiska teorier och kulturpedagogiska teorier. Även den nutida forskningen om lek och språk tas upp. Våra frågeställningar handlar om barns språkutveckling i leken och på vilket sätt pedagogerna kan inspirera till den, samt pedagogernas uppfattningar om lek och språk. Metoden vi har använt oss utav är fallstudier. Vi har gjort fyra intervjuer med pedagoger på olika förskolor. Resultatredovisningen består av utdrag från intervjuerna samt våra reflektioner och tolkningar av detta. Vårt huvudresultat med detta arbete är att det har framkommit att pedagogerna kan inspirera till barns språkutveckling i leken på många olika sätt, så som att själva vara delaktiga i barnens lekar, lägga fram ”rätt” material som lockar till lek med mycket kommunikation i. Genom intervjusvaren fick vi också fram att pedagogerna såg ett tydligt samband mellan lek och språk.

  Tilldelningsdatum2007-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '