Barn i behov av särskilt stöd i förskolan - pedagogers bemötande

 • Birgitta Ekdahl
 • Pia Malm

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Metoden vi använde oss av är en kvalitativ under-sökning och en kvalitativ och delvis kvantitativ bearbetning av resultaten. Under- sökningen gjordes på sex förskolor där antalet pedagoger varierade. Sammanlagt lämnade vi ut trettiosex enkäter på dessa förskolor. Vi e-mailade även frågor till tre rektorer som ansvarar för dessa förskolor, då vi ville få deras syn på bemötandet av barn i behov av särskilt stöd och om det finns några resurser för dessa barn.

  Rektorerna ansåg att en diagnos hjälper barnet, då pedagogerna kan bemöta barnet annorlunda. Resultatet av vår undersökning av pedagogerna är att de har svårt att leva upp till Lpfö 98 som är ett styrdokument, trots detta försöker de ändå se till varje barns behov.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '