Barn i behov av särskilt stöd – vilka är de? En studie i förskolan

 • Sara Krondahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte med föreliggande arbete är att undersöka vilka barn det är som anses ha behov av särskilt stöd. Litteraturgenomgången tar upp relevanta litteratur som specialpedagogik, särskilda behov i förskolan m.m. Studien tar även upp vad det står i skollagen och i läroplanerna om barn i behov av särskilt stöd. Jag har valt att använda mig av intervjuer med pedagoger i förskolan för att undersöka vilka barn som pedagogerna anser är barn i behov av särskilt stöd, samt vilket stöd som ges till barnen. Intervjuerna genomfördes efter en semistrukturerad modell. Jag skickade ut en postenkät den jag skickade ut den till 6 olika förskolor i nordvästra Skåne. I diskussionen dras slutsatsen att alla barn någon gång är i behov av särskilt stöd och att alla barn ska få det stöd de behöver under den perioden oavsett om det är ett kortvarigt eller ett varaktig svårighet. Slutsats är att alla barn ska ha samma rättigheter att får stöd och hjälp oavsett svårighet.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '