Barn i koncentrationssvårigheter
: En studie av hur pedagoger resonerar kring bemötandets betydelse

 • Sandra Lindelöf
 • Diana Rosenqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En studie som är baserad på intervjuer med pedagoger inom förskola och skola. Syftet med studien är att undersöka pedagogers resonemang kring bemötandet betydelse av barn i koncentrationssvårigheter inom förskola/skola. Studien har sin teoretiska förankring i det sociokulturella perspektivet. I studien lyfts tecken på koncentration och koncentrationssvårigheter, pedagogers bemötande, miljö och definitionen på diagnos fram. Det empiriska materialet består av intervjuer med nio pedagoger i olika yrkesgrupper. Vår slutsats är att pedagoger kan bemöta barnen på många olika sätt men att tiden oftast inte räcker till, vilket gör det svårt att bemöta varje barn utifrån deras individuella behov. Planeringen av miljön, pedagogiska metoder och förhållningssätt är viktiga aspekter som kan påverka barns koncentration, utveckling och lärande. I Lpfö 98, reviderad 2010, står det att planeringen av verksamheten ska grundas i att utmana och utveckla barns lärande och utveckling. Precis som i studiens slutsats så lyfter Lpfö 98, att miljön är en viktig aspekt som kan påverka lärandet, både positivt eller negativt, beroende på hur miljön är utformad.

  Tilldelningsdatum2011-juni-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • barn
  • koncentrationssvårigheter
  • bemötande
  • diagnos
  • miljö
  • pedagoger

  Citera det här

  '