Barn i riskzonen
: en intervjustudie om hur pedagoger ser på arbetet kring barn i riskzonen för negativ utveckling

 • Sofia Dalaka
 • Vesna Zdjelar

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Det samhälle vi lever i idag är påfrestande och allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa och många av dem har svårt för att anpassa sig såväl i hemmet som i skolan. Detta visar att även om det handlar om barn som lever i ett välmående samhälle, är det många som inte har en bra uppväxt, vilket ger brister i barnets utveckling. Förskolelärare har stor betydelse för barnet och dess utveckling. Vi skapar en god relation med barnen och har därför oftast lätt att se om de mår bra eller inte. Barns hälsa kan påverkas av olika faktorer. De faktorer som påverkar barnet mest är de som befinner sig inom mikrosystemet, familjen, förskolan, skolan och kompisarna. Familjens betydelse för barnet och också förhållanden som kan påverka barnets utveckling negativt. Uppsatsen undersöker vad pedagoger gör då de har misstanke om att barnet befinner sig i riskzonen för negativ utveckling. Intervjustudien på 8 förskolelärare visar att föräldrakontakten är av stor betydelse vid sådana misstankar.

  Tilldelningsdatum2012-feb.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCamilla Siotis (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • riskzon
  • sociala problem
  • pedagogers syn
  • föräldrakontakt
  • relationer
  • sociala åtgärder
  • utveckling

  Citera det här

  '