Barn med annat modersmål
: arbetssätt och bemötande i förskolan.

 • Jeanette Lindskog
 • Birgitta Mattson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på berörda förskolor arbetat med barn med annat modersmål än svenska. Målet är att få kunskap om olika arbetssätt som kan ge en god lärandemiljö för barn med annat modersmål än svenska. Syftet är även att studera pedagogernas syn på hur specialpedagogen skulle kunna utgöra stöd på de olika förskolorna. Åtta kvalitativa intervjuer samt deltagande observationer vid två av förskolorna ligger till grund för denna studie.

  Undersökningen är gjord i en kommun i södra Sverige där det finns erfarenhet av många barn i grupperna med annat modersmål. Vi vill synliggöra den tysta kunskap som finns hos erfarna pedagoger inom det mångkulturella området. Av respondenternas svar framgår att digitalkameran har fått en framträdande roll. Sång och musik samt leken, är andra faktorer som främjar språkinlärningen. Men allra störst betydelse har pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen.

  Nyckelord: förskola, identitet/kultur, modersmål, mångkulturell

  Tilldelningsdatum2005-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '