Barn med DAMP, ADHD, Tourette syndrom och Asperger syndrom - hur kan deras skolverksamhet underlättas?

 • Anna Johansson
 • Sandra Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Huvudsyftet med den här studien var att ta reda på hur vi som pedagoger kan hjälpa barn som är i behov av särskilt stöd för att underlätta deras skolverksamhet. Vi ville även få ökad förståelse och kunskap om vad DAMP, ADHD, Tourette syndrom och Asperger syndrom är och hur de olika symtomdiagnoserna kännetecknas.

  Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom detta ämne. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur intervjupersonerna anser att man ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd i skolverksamheten. I undersökningen intervjuade vi en rektor, två specialpedagoger och två förskollärare.

  Vår slutsats är att det inte finns någon färdig mall för hur pedagoger skall arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Det är upp till pedagogen att lära känna varje individ och anpassa undervisningen och andra aktiviteter efter barnens utvecklingsnivå. Barn i behov av särskilt stöd har olika svårigheter och olika talanger.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '