Barn med diagnosen DAMP och ADHD - en litteraturanalys och ett pedagogiskt exempel

 • Sofie Kullberg
 • Helena Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Under det senaste århundradet har man haft olika syn på vad som är normalt och vad som är avvikande. Dessutom har problembestämningar och diagnoser kommit och gått. Alla som arbetar i skolans värld kommer säkerligen att möta barn i svårigheter. Trots samma diagnoser kan symtomen vara väldigt olika. Detta kräver att pedagoger har kunskap om diagnoserna och kan sätta in resurser som passar det enskilda barnet.

  Syftet med arbetet är att beskriva och granska olika uppfattningar av diagnoserna DAMP och ADHD samt åskådliggöra praktiska metoder som forskning lett fram till. Genom kritisk granskning av litteraturen och observationer av en pojke med symtom som tyder på DAMP samt med stöd av en intervju med en specialpedagog vill vi ge en tydlig bild av vad diagnoserna DAMP och ADHD kan innebära.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '