Barn med en ADHD diagnos
: Föräldrars upplevelser av att leva med sitt barn - En litteraturstudie

 • Cam Pham
 • Jacqueline Nhan

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

   

  Bakgrund: ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder vilket innebär uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter och planeringssvårigheter, nedsatt arbetsminne samt dålig tidsuppfattning. Barnets sjukdom påverkar hela familjen. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med en ADHD diagnos. Metod: En allmän litteraturstudie som byggde på 10 vetenskapliga empiriska artiklar. Resultat: Mödrarna kände sig utpekade, vilket ledde till skuldkänslor, stress och depression. Efter en diagnos upplevdes lättnad att sjukdomen har ett namn och skuldkänslorna försvann. Mödrar och fäder hade olika upplevelser av att vara föräldrar och av barnets beteende, men upplevelsen av barnets livskvalité och medicinering var lika. Stöd från omgivningen upplevdes som bristande av mödrarna. Diskussion: Resultatet visade att föräldrarna upplevde problem med att hantera sitt barn. Det verkar inte vara någon skillnad mellan olika länder när det gäller mödrars upplevelser av skuld. Viktigt att vårdpersonalen ger en diagnos för att minska föräldrars oro och ovisshet. Slutsats: I vården borde mer stöd och support ges till mödrarna eftersom det har framkommit att de har det största ansvaret för barnet. Vårdpersonalen kan till exempel göra hembesök.

   

  Tilldelningsdatum2009-sep.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • barn
  • adhd
  • föräldrar
  • upplevelser
  • föräldraskap
  • stöd

  Citera det här

  '