Barn med funktionshinder i förskola, fritidshem och vardagsliv

 • Bitte Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete handlar om barn med funktionshinder och deras integrering i förskola, fritidshem och vardagsliv. Med integrering menar jag hur funktionshindrade fungerar och klarar sig i vårt samhälle. Syftet med denna studie är att se hur en dag ser ut för barn med funktionshinder.. Detta utifrån en tidigare uppsats om ämnet där en flicka med Downs Syndrom följdes under en dag. Jag kommer också att undersöka när och hur integreringen av funktionshindrade i samhället startade i Sverige. Metoder som kommer att användas är intervjuer och informationssökning i böcker som handlar om integrering av barn med Downs Syndrom och andra funktionshindrade. Det föds cirka 120 barn om året som får diagnosen Downs Syndrom i Sverige. Många av dem går i skolan på särskolor men har sin fritidsverksamhet på kommunala skolor. De går ofta på en kommunal förskola. Det har i Norden funnits ett samarbete i frågan om integrering av funktionshindrade sen början av 1900-talet. I Sverige har vi i dag inskrivet i vår läroplan av vi ska sträva efter en ”skola för alla” oavsett om man är funktionshindrad eller inte. Mitt resultat av mina intervjuer i detta arbete är att de funktionshindrade barn i vår skolverksamhet förbereds för en integrering i förskolan. De integreras mer och mer ju äldre de blir, både i skolan, fritids och i vårt samhälle.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '