Barn med separerade föräldrar
: En kvalitativ studie om hur förskolepersonalen beskriver sitt bemötande till barnen

 • Emelie Hildinggren
 • Linda Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studie är att undersöka   hur förskolans personal beskriver sitt bemötande till barn med separerade   föräldrar. Genom att intervjua sex pedagoger med utgångspunkt från hela   arbetslaget har vi kunnat skönja personalens bemötande mot barn och   föräldrar. Vi har valt att se på bemötandet genom att använda oss utav   anknytningsteorin. Resultatet visar tendenser på att personalen utgår ifrån   barnets bästa och lyfter situationen när personalen anser att behovet finns,   men även att föräldrarnas handlande i en separation spelar en stor roll för barnens välbefinnande.

  Tilldelningsdatum2012-apr.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKenny Schylander (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • separation
  • förskola
  • personalens bemötande
  • barn
  • föräldrar

  Citera det här

  '