Barn med ”större uppmärksamhetsbehov”
: Hur bemöter förskolans pedagoger dessa individer

 • Caroline Fredriksson
 • Jenny Kristiansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har valt att kalla vårt examensarbete för; Barn med "större uppmärksamhetsbehov" – Hur bemöter förskolans pedagoger dessa individer. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och få en inblick i hur pedagogerna i verksamheten möter de barn som utmärker sig genom större uppmärksamhetsbehov. Vår frågeställning lyder som följande; Hur bemöter förskolans pedagoger barn med större uppmärksamhetsbehov? Vi, (Caroline & Jenny) har använt oss utav kvalitativa intervjuer som metod för vår undersökning. Resultatet utifrån tidigare forskning visar på att barn med större uppmärksamhetsbehov yttrar sig på olika sätt, i form av olika beteende och behov. Gemensamt är att barnens behov av uppmärksamhet behöver mötas på olika sätt beroende på var barnet befinner sig samt vilka behov som den enskilda individen uttrycker. I resultatet utifrån våra intervjuer kan vi se att det efterfrågas mindre barngrupper och mer personal till verksamheten för att lättare möta och tillgodose varje individ och dess behov.

  Tilldelningsdatum2012-apr.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLinda Palla (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • personal
  • barngrupper
  • möta
  • pedagoger
  • uppmärksamhetsbehov

  Citera det här

  '