Barn och föräldrar i den sociala barnavården
: då och nu

 • Amelie Jeppsson
 • Ann-Louise Zander

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2010-juli-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Erik Olsson (Handledare) & Ingrid Nilsson Motevasel (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • skyddsuppfostran
  • barn som far illa
  • föräldraskap

  Citera det här

  '