Barn och livsfrågor Hur tänker barn kring livsfrågor och Gud?

 • Anne Johansson
 • Mia Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Med denna uppsats vill vi belysa barns funderingar kring livsfrågor och gudssyn. Vi vill även titta på religionsundervisningen i skolan, samt hur mycket tid som ägnas åt ovanstående frågor. Detta är något vi finner intressant och spännande men även lågprioriterat och i många fall känsligt.

  Vår fråga är “Hur tänker barn kring livsfrågor och Gud och hur kan vi som pedagoger möta barns funderingar kring livsfrågor och religion”?

  Funderingar kring livsfrågor är vanligt då detta är frågor som vi varje dag tampas med i vardagen, vuxna som barn. Att tro att barn och ungdomar inte funderar i den utsträckning som vuxna gör är inte sant. Som vuxna måste vi vara lyhörda för barnens tankar och inte vara rädda för att påverka i någon riktning. Ett diffust och obestämt svar är inte rätt att ge ett barn som länge funderat över en fråga som är viktig för denne. Vi måste tillsammans med barnen diskutera och reflektera för att ge dem möjligheten att bilda sig en egen uppfattning och betraktelse till livet.

  Fakta om dessa ämnen har vi funnit i böcker som finns att hitta under litteraturförteckning. Vi har även gjort en undersökning/intervju med barn i årskurs 3-5 på två olika skolor.

  Tilldelningsdatum2008-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '