Barn och medier – i lekens värld

 • Emmelie Olsson
 • Thereze Åkesson-Hallberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen behandlar hur barns medieanvändande återspeglas i deras lek på förskolan. Hur bearbetar barnen det de ser på TV eller spelar på datorn i sin lek? Utgångspunkten för arbetet är det sociokulturella perspektivet. Barnen i förskolan kommer från olika sociala miljöer och med sig har de alla individuella erfarenheter. I vårt blivande yrke som pedagoger är det viktigt att känna till barnens intressen och ha en förståelse för detta i arbetet med barnen. Syftet med arbetet är att undersöka om barns medievanor återspeglas i leken. Vi har använt oss av metodtriangulering när vi samlat in vårt empiriska material. Enkäter, observationer samt intervjuer har använts. Undersökningen är genomförd på två förskolor i en mellanstor stad i Skåne. Enkäter har skickats ut till 80 hem, därefter har fyra observationer gjorts. Dessa har kompletterats med sex barn samt fyra pedagogintervjuer. Resultatet visar att barns medievanor delvis återspeglas i leken och valet av lek samt lekkamrater styrs även detta delvis utifrån det barnet tittat på TV eller spelat på datorn. Rita och samtala var återkommande bearbetningsmetoder.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '