Barn resonerar om stress - en intervjustudie med förskolebarn

 • Camilla Hansson
 • Sofie Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete syftar till att lyfta fram förskolebarns resonemang gällande stress. Vi lyfter fram och diskuterar olika teorier och begrepp angående stress. Delar som berörs är exempelsvis orsaker, symtom, hantering, lärarens roll, samt stress i förskolan. Vi kommer även att behandla en pedagogisk synvinkel utifrån Sommer och Vygotskijs teorier.

  De frågeställningar vi har utgått ifrån i undersökningen har varit; Vilket resonemang för barn i förskolan gällande begreppet stress, vad anser barnen orsaka stress hos sig själva, upplever barn i förskolan sig stressade samt hur tror barnen att de kan motverka sina stresskänslor? Vi genomförde intervjuer med 14 barn i fyra till sexårsåldern där resultatet visade sig att de förknippade stress med att ha bråttom och att detta även var orsaken till stress hos dem själva. Känslor som framkallades vid stress var ilska, ledsamhet samt att det kändes konstigt i kroppen. Barnens egna teorier om hur man skall undvika stress är att exempelvis säga till fröken, koppla av framför teven, gömma sig eller äta en glass. Detta kopplar vi till att barnen, oavsett om de har vetskap om begreppet eller inte, är kompetenta att finna egna lösningar på sin situation.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '