"Barnen är vana vid att kameran är framme"
: förskollärares tankar om barns integritet vid fotodokumentation i förskolan

 • Julia Adenbrant
 • Emelie Sjögren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att uppmärksamma hur förskollärare tolkar, respekterar och förstår barns integritet vid fotodokumentation. Tidigare forskning visar att det finns begränsade studier om barns integritet i förskolan samt hur förskollärare tänker kring ämnet. Forskning visar även att det kan uppstå etiska dilemman vid dokumentation av barn. I studien har ett relationellt perspektiv använts tillsammans med begrepp som: human being, human becoming samt det kompetenta barnet för att analysera det insamlade materialet. Studien utgår från en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer har genomförts med sju utbildade förskollärare. Resultatet sammanställdes i följande rubriker: Att fråga eller att inte fråga. Relationen avgör. Fotodokumentation är viktigt. Finns det konsekvenser? Behöver barn vara med på foto? Barns rättigheter och förskollärarnas roll. En slutsats dras av att ämnet är komplext. 

Tilldelningsdatum2019-dec.-16
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Johansson (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • barn
 • integritet
 • förskola
 • fotodokumentation
 • rättigheter
 • självbestämmande
 • dokumentation

Citera det här

'