Barns frukost lunch och sömnvanor- studier av elever i årskurs 3 och 6

 • Kristoffer Jönsson
 • Mattias Nordqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva, och analysera sovvanorna (tidpunkt, sömnlängd) och frukost och lunchvanorna hos elever i årskurs 3 respektive årskurs 6 via enkät och dagbok. Vi har jämfört en årskurs 3 och en årskurs 6 och sett vilka

  skillnader som finns där, vi har även velat se skillnaderna mellan pojkar och flickor. Sammanlagt var det 31 st. elever som var med i undersökningarna, skolorna det ägde rum på var i Skåne och Blekinge. Resultatet visade b la. att pojkarna äter mer och

  bättre än flickorna. De som åt sämst var flickorna i årskurs 6. Mer som kom fram var att pojkarna i årskurs 3 sover mer än flickorna i årskurs 3, i årskurs 6 var det tvärtom, där sov flickorna mer än pojkarna. Eleverna i båda årskurserna sover dessutom mindre än vad forskarna rekommenderar.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '