Barns inflytande i förskolan

 • Frida Bjertner
 • Emma Johansson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

   Denna uppsats berör ämnet barns inflytande i förskolan samt hur pedagogerna i verksamheten arbetar med detta. Inflytande i förskolan handlar om att barnen ska få en möjlighet att kunna påverka sin vistelse i förskolan på ett tydligt sätt (SAOL13, 2006). Vi har besökt två olika förskolor där intervjuer med fyra förskollärare har genomförts angående om och hur de arbetar med inflytande i förskolans verksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar för att låta barnen vara delaktiga och få inflytande i utformningen av verksamheten och vilka möjligheter samt svårigheter de ser i sitt arbete. De olika frågeställningarna som vi har valt att undersöka är Hur möjliggörs barns inflytande i förskolan? Hur arbetar du med barns inflytande i förskolan? Händer det att du ändrar en planerad aktivitet och tar in barns intressen istället? Hur gör ni rent konkret för att få reda på vad barnen vill göra? Hur ser du på barns rättigheter?

  Vi har genomfört intervjuer med fyra förskollärare, varav två arbetar riktat mot de yngre samt två mot de äldre åldrarna. Dessa intervjuer har skett på två olika förskolor i samma kommun, i olika rektorsområden. Våra intervjuer har bidragit till att vi kunnat få svar på våra frågor. Vårt resultat visar att samtliga förskollärarna arbetar med inflytande dagligen i verksamheterna, dock på olika sätt. De som arbetar riktat mot de yngre barnen menar att genom deras observationer av barnen i den fria leken visas barns intressen och de som pedagoger kan sedan använda sig utav det i sin pedagogiska planering. Detta medan barnen som är i de äldre åldrarna har en större bestämmanderätt än de yngre barnen, på så sätt att de har fler möjligheter till inflytande i verksamheten inom flera olika områden. Samtliga förskollärare menar att de ändrar i sina pedagogiska planeringar efter barns intresse, och har inga problem att lägga undan sina aktiviteter och ta in barns tankar och idéer istället.

  Nyckelord: Inflytande, delaktighet, rättigheter, intressen.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-09
  OriginalspråkSvenska

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '