Barns lärande genom lek
: en studie om pedagogers syn på lek för barns lärande

 • Helena Andersson Mårtensson
 • Johanna Ekberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien handlar om lek och lärande, hur pedagoger förhåller sig till de två begreppen samt hur de ser på deltagande i barnets lek. Vi har även tagit upp lekbegreppet sett ur olika lärandeteoretiska perspektiv, men främst tänkt och skrivit utifrån Vygotskijs sociokulturella lärandeteori. Vi har valt en kvalitativ intervjumetod till vår empiriska undersökning, detta för att få en djupare förståelse för hur verksamma pedagoger ser på begreppen lek och lärande. Resultaten som framkommit visar att lek och lärande inte behöver vara två åtskiljda begrepp utan kan ses som en samspelande helhet.

  Tilldelningsdatum2013-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie-Louise Hjorth (Handledare) & Sigurd Rothstein (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • sociokulturell
  • förskoleverksamhet
  • lek
  • lärande
  • begrepp
  • deltagande
  • förändring
  • samspel

  Citera det här

  '