Barns lek utomhus - med naturmaterial i fokus
: - ett genusperspektiv på barns lek genom utevistelsen

 • Emma Johansson
 • Jasmina Softic

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att studera hur barn i en naturförskola leker med naturmaterial. Vi frågar även vilka lekmöjligheter som naturen erbjuder och hur barnen använder naturens material. Dessa frågor studeras utifrån ett genusperspektiv. I studien tar vi även del av pedagogernas uppfattningar om barnens lek på naturförskolan med fokus på genusperspektivet. Den metod som ligger till grund för resultatet är observationer av hur barnen i en naturförskola leker med naturmaterial, samt intervjuer av de två pedagoger som har hand om uteverksamheten på naturförskolan. Studien visar att barnen använder naturens material i sin lek, med fantasin kan barnen förvandla naturmaterialet till bland annat korv, ved, hundben och kattmat. Studien visar även att det enda som kan stoppa barnen, är deras fantasi. Och att både flickor och pojkar leker tillsammans.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • naturförskola
  • utelek
  • naturmaterial
  • genus
  • barn
  • lek
  • leksaker.

  Citera det här

  '