Barns rätt till integritet
: En kvalitativ studie om fyra förskollärares syn på hur de tar hänsyn till barns integritet i förskolan

 • Emma Ljungberg
 • Jennifer Svensson-Gradin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Genom en kvalitativ intervjustudie har vi undersökt några förskollärares syn på hur de tar hänsyn till barns integritet i förskolan. Syftet har varit att ta reda på hur några förskollärare beskriver barns rätt till integritet och hur de beskriver olika dilemman i arbetet med barns integritet.I studien har vi valt att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden och valt att intervjua fyra förskollärare. Livsvärldsfenomenologin är det teoretiska perspektiv som vi utgått ifrån i vår studie. Vi har använt oss av litteratur och forskning som berör integritet. Genom vårt resultat kan vi se att det finns en bred tolkning av vad integritet i förskolan innebär och att det även finns en del dilemman som berör detta. Det har blivit tydligt igenom resultatet att det är viktigt med lyhörda och närvarande pedagoger som kan ta hänsyn till barns integritet och att den kan te sig olika.

Tilldelningsdatum2018-dec.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • integritet
 • förskola
 • förskollärare
 • rättigheter
 • livsvärldsfenomenologi
 • kvalitativ
 • omsorg
 • relationell pedagogik

Citera det här

'