Barns tankar kring döden samt skolans beredskapsplaner vid dödsfall eller olyckor

 • Linda Berglund
 • Anders Stavnshøj

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte med denna uppsats var att ta reda på barns tankar kring döden, samt skolans beredskapsplan vid en eventuell olycka eller dödsfall. För att ta reda på detta har vi gjort intervjuer med 20 barn varav 10 sjuåringar och 10 tioåringar. Vi intervjuade även 2 rektorer på olika skolor. Vi har studerat litteratur om hur barn reagerar på sorg och hur de bearbetar den. I vår diskussion har vi tagit upp hur vi skulle vilja arbeta med detta tabubelagda ämne i skolan. Vi har även jämfört litteraturen med vårt resultat från intervjuerna och diskuterat kring detta. Vi har kommit fram till att det finns genusskillnader och åldersskillnader i hur barn tänker kring döden.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '