Barns tankar om begreppet hälsa - en intervjustudie med 9 elever i skolår 2

 • Rebecka Olofsson
 • Josefine Yngvesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med examensarbetet är att visa hur barn tänker om begreppet hälsa och hur man kan använda tematiskt arbete för att utveckla deras tankar. I teorigenomgången redogörs olika definitioner av hälsa, läroplanerna och hur barn tänker och lär. Metoden har varit intervjuer med hjälp av tankekartor och intervjufrågor. Nio elever i skolår 2 har intervjuats vid två tillfällen. Den första intervjun skedde före temaarbetets start och den andra intervjun skedde efteråt. Temat om hälsa varade i fyra veckor, då vi använde oss av definitionen må bra i samband med hälsa. Vid första intervjutillfället konstaterades att eleverna inte hade så många tankar kring hälsa, dessa utvecklades dock efter temaarbetet. Eleverna hade då skapat sig en större helhetsbild av hälsa som bland annat innefattade tankar om mat, vila och rörelse. De hade även insikt om vikten av vänskap för att må bra.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '