Battling misinformation with a graphic interface
: exploring navigation through video to support digital vigilantists

  • Anton Dahlström
  • Victor Sandino

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Digital vigilantism är ett fenomen som växer och blir mer och mer populärt (Chia, 2018; Yardley, Lynes, Wilson, & Kelly, 2016). Digitala vigilantister har under ett flertal tillfällen misslyckats i att korrekt identifiera både förövare och offer i händelser som omger socialt oönskade handlingar (Trottier, 2016; Yardley et al., 2016). Denna studie avser att använda konceptdriven designforskning (Stolterman & Wiberg, 2010) för att utveckla ett koncept som ska förbättra precisionen av utredningar genomförda av digitala vigilantister. Konceptet som presenteras i denna studie är en interaktiv videospelare som tillåter användare att navigera i videomaterial genom att interagera direkt med objekt i videorna. På detta vis ska känslan av position och riktning förhöjas. Resultat i denna studie utgörs av nya insikter av aspekter som behövs hållas i åtanke vid skapande av koncept för denna målgrupp. Detta inkluderar den komplexa etiska problametik som uppstår kring socialt oönskade handlingar och utredningar av dessa handlingar. 

Tilldelningsdatum2021-juli-01
OriginalspråkEngelska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Kurser och ämnen

  • Informatik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Människa-datorinteraktion (10204)

Nyckelord

  • digital vigilantism
  • design
  • sociala media
  • videointeraktion

Citera det här

'