Be careful who you trust
: En kvantitativ studie om integritetsrisk och dess bakomliggande faktorer

 • Feride Hoda
 • Benyamin Öksüz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Digitaliseringens framfart i banksektorn och dess påverkan på teknologin har medfört att allt fler bankärenden hanteras digitalt via internettjänster. Till följd av digitala banktjänster har en ny dörr öppnats för bedragare. Bedrägerier och ID-kapningar har medfört att bankkunder blir skeptiska gentemot digitala banktjänster eftersom kunder upplever hot mot deras integritet.

  Denna studies ambition är att studera förtroende, servicekvalitet och teknologisacceptans, som tidigare framhävts som betydande variabler i påverkan på integritetsrisken. Till skillnad från tidigare forskning har denna studie byggt upp en forskningsmodell som bygger på förtroende, servicekvalitet och teknologiacceptans för att undersöka integritetsrisken i samband med digitala banktjänster. Utifrån forskningsmodellen har tre hypoteser utformats för att vidareutveckla kunskapen inom forskningsområdet.

  En positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv forskningsansats präglar denna studie, där en kvantitativ forskningsansats i form av internetenkäter valdes för att samla in empiriska data.

  Studiens resultat, baserat på 101 respondenter, påvisar att förtroende och teknologiacceptans har en påverkan på integritetsrisken, dock visar resultatet att servicekvalitet inte har någon påverkan på integritetsrisken.

   

  Tilldelningsdatum2019-juli-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZahida Sarwary (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • bank
  • digitalisering
  • integritetsrisk
  • förtroende
  • servicekvalitet
  • teknologiacceptans

  Citera det här

  '