Bedömning för lärande-från elevernas perspektiv.

 • Helena Jönsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete är att utforska elevernas erfarenheter av hur de olika nyckelstrategierna inom bedömning för lärande har manifesterats i klassrummen.

  Anledningen till varför det är intressant att titta närmare på detta begrepp inom pedagogiken, är att det finns forskning som visar på att bedömning för lärande har en stark positiv inverkan på elevers lärande. Klassrummet är det område man måste fokusera på för att höja elevernas resultat. Metoden jag har valt är en kvantitativ enkätundersökning hos alla elever i år 9 på en skola, sammanlagt i fem klasser. Totalt svarade 119 elever på enkäten.  Min undersökning visar att de olika nyckelstrategierna inom bedömning för lärande har till stor del manifesterats i klassrummen, men dock inte fullt ut. För att få fullt genomslag, tänker jag att man behöver fortsätta det systematiska och långsiktiga arbete som redan påbörjats.

  Tilldelningsdatum2015-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnders Eklöf (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • bedömning för lärande
  • nyckelstrategier
  • aktionsforskning
  • livslång lust att lära

  Citera det här

  '