Bedömning och betyg - En intervjustudie med gymnasieelever i årskurs 2

 • Elin Högström
 • Emelie Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Studiens syfte var att ur ett elevperspektiv belysa betygsättning och bedömning i gymnasiekolan. Studien är fokuserad på gymnasieelevers uppfattningar om vad betyg grundar sig på samt deras upplevelser av att bli bedömda. För att besvara syftet utarbetades följande problemprecisering:

  • Vilka upplevelser har gymnasieelever av att bli bedömda i skolan?

  • Vad uppfattar elever att deras gymnasiebetyg grundar sig på?

  I studien genomfördes ett antal forskningsintervjuer som bearbetades på ett kvalitativt sätt. Studiens resultat ställdes i relation till tidigare forskning.

  Bedömningar är en ständigt förekommande företeelse och i skolans värd bedöms såväl individer som prestationer. Studien visade att bedömning och betygsättning kan innebära stress för eleverna då många av dem inte vet vad betygen grundar sig på och upplever bedömningssituationen som obehaglig. Andra menade att betygsättning och bedömning inte bekommer dem nämnvärt. När det gäller vad betygen grundar sig på finns även är skilda uppfattningar. Vissa menade att det är kunskap som bedöms medan andra menade att andra faktorer spelar in. Utefter studiens resultat drogs bland annat slutsatsen att ett av skolans viktigaste dokument, läroplanen, inte alltid följs vid betygsättning.

  Tilldelningsdatum2009-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '