Begåvade barn - en utmaning för pedagoger

 • Marie Ivehorn Dahlqvist
 • Ingegerd Wihlborg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  De begåvade barnen har, som alla barn, behov av att bli bekräftade och bemötta utifrån sin mognads- och utvecklingsnivå. Syftet med denna studie är att undersöka hur specialpedagoger och pedagoger i förskoleklass och grundskolans tre första år definierar begreppet begåvade barn och om och i så fall hur de beskriver att de tillvaratar barnens begåvning. Studien ger en översikt av tidigare forskning kring bland annat begreppet begåvning, de begåvade barnens sociala situation och skolsituation samt den specialpedagogiska rollen. För att uppnå vårt syfte gjorde vi en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade intervjuer med tre specialpedagoger, tre pedagoger i förskoleklass samt tre pedagoger i grundskolans tre första år. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att pedagogerna upplevde att det var svårt att definiera begreppet begåvade barn och att det finns många olika sorters begåvningar. Vidare beskrev pedagogerna att de tillvaratog barnens begåvning genom att till exempel nivågruppera, ge barnen utmaningar och sätta rimliga krav. Resultatet visar även att de specialpedagogiska resurserna enbart går till barn i olika svårigheter. Visionen hos pedagogerna i studien var att de begåvade barnen ska få uppgifter som är utmanade och stimulerande samt att de ska få känna sig duktiga och visa vad de kan.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '