Behörighet, befogenhet och ansvar
: en studie av fritidspedagogers och lärare i fritidshems upplevelse av sin profession

 • Sebastian Nordahl
 • Therese Svensson
 • Frida Svensson Klasson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie syftar till att synliggöra och lyfta fritidspedagogers, fritidshemlärares samt rektorers upplevelser och tankar om ansvar och arbetsfördelning. Studien behandlar hur arbetsfördelningen, arbetslaget och arbetsuppgifterna påverkas av behörig eller obehörig personal i fritidshemmet. Studien har genomförts via intervjuer och mailkorrespondens. Resultatet för studien visar att behörig personal i fritidshemmet upplever sig bära det pedagogiska huvudansvaret för fritidshemmets verksamhet, men även gällande vägledning och planering av uppgifter för den obehöriga personalen i verksamheten. Rektorerna anser sig bära det yttersta och övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för sin personal så att de ska kunna utveckla och utöva sin yrkesprofession. 

Tilldelningsdatum2018-maj-29
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Lenninger (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • ansvar
 • arbetsfördelning
 • arbetslag
 • behörig
 • fritidshem
 • fritidspedagog
 • ledare
 • lärare
 • obehörig
 • organisation
 • pedagog
 • profession
 • rektor
 • utbildning

Citera det här

'