Behov av stöd hos närstående till kvinnor som har drabbats av bröstcancer
: En litteraturstudie

 • Linda Ekstrand
 • Anette Engström
 • Orsolya Fabian

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Bröstcancer är den dominerande cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Närstående påverkas nästan lika mycket som de drabbade kvinnorna och behöver olika former av stöd. Syfte: Att beskriva behoven av stöd hos närstående till kvinnor som har drabbats av bröstcancer. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes genom databaser på Intenet och manuellt. Studien inkluderade 16 vetenskapliga artiklar som analyserades och utformades till studiens resultat. Resultat: Det framkom att behovet av informativt och känslomässigt stöd kunde kopplas till närståendes olika åldrar och kön. Vuxna närstående uppgav sig behöva olika former av informativt stöd medan barn och ungdomar behövde känslomässigt stöd. Det fanns också en klar skillnad mellan män och kvinnors behov av stöd. Kvinnor har en tendens att söka efter mer djupgående stöd om de själva ligger i riskzonen för att utveckla bröstcancer. Slutsats: Vidare studier av närstående respektive sjuksköterskeperspektivet kring behov av stödinsatser skulle kunna vara grund för en utformning av fasta rutiner som skulle kunna fungera som ett stöd för sjuksköterskor i deras omvårdnad av närstående till kvinnor med bröstcancer.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '