Behovet av differentierad revisionsberättelse?

 • Heidi Ha
 • Therese Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats var att utvärdera behovet av differentierad revisionsberättelse. Vi avgränsade oss till att undersöka intressenter till två fotbollsklubbar, därför att de tillhör associationsformen ideell förening och att de inte har ett vinstsyfte. Vi valde att undersöka en stor och en liten fotbollsklubbs intressenters uppfattning om revisionsberättelsens innehåll och utformning, i syfte att jämföra deras behov av differentierad revisionsberättelse.

  Utifrån intressenternas informationsbehov formulerade vi hypoteser som testades med hjälp av en postenkät. Vi skickade ut 146 enkäter och fick en svarsfrekvens på ca 70%.

  I undersökningen konstaterade vi att det finns behov av differentierad revisionsberättelse hos de olika intressenterna. Vi kom även fram till att intressenternas behov av differentierad revisionsberättelse tenderar att variera, oavsett föreningens storlek. Vi fann att medlemmar i en stor ideell förening tenderar att ha större behov av differentierad revisionsberättelse, eftersom de anser att den standardiserade revisionsberättelsen är obegriplig. Det visade sig att det finns indikation på att styrelseledamöter i en stor ideell förening har större behov av differentierad revisionsberättelse. Anledningen till detta kan vara att de tycker att den standardiserade revisionsberättelsen inte är informativ. Vidare har vi kommit fram till att sponsorer till en liten ideell förening indikerar att ha större behov av differentierad revisionsberättelse. Vi anser att anledningen kan vara att revisionsberättelsen i en liten ideell förening är kortfattad och innehåller inte så mycket information. Vidare visade resultatet att Skattemyndigheten har en tendens till ett likartat behov av differentierad revisionsberättelse i de båda föreningarna. Detta kan bero på att när de fastställer skatter och avgifter, utgår de ifrån lagbestämmelser och därför har föreningens storlek ingen direkt påverkan på behovet. Vi fann att bidragsgivare till en liten ideell förening har större behov av differentierad revisionsberättelse. Anledningen kan vara att de tycker att revisionsberättelsen inte är begriplig och att den inte är informativ.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '