Bemötande av icke-suicidalt självskadebeteende
: en litteraturstudie om kvinnors upplevelser av psykiatrin

 • Norea Tegnér

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Icke-suicidalt självskadebeteende har visat sig vara vanligare än vad som tidigare varit känt. Det finns endast fåtal studier att tillgå som tar upp patientens upplevelser av vården för självskadebeteende. Både ungdoms- och allmänpsykiatrin har fått skarp kritik för att det är brist på resurser och kunnande inom verksamheten. Metod och syfte: Genom en litteraturstudie där sju artiklar analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys besvarades syftet att belysa kvinnors, med icke-suicidalt självskadebeteende, upplevelser av bemötande inom psykiatrin. Resultat: Med hjälp av analysprocessen identifierades en huvudkategori och två underkategorier: upplevelse av att inte bli erkänd; upplevelse av brist på kunskap hos personal och upplevelse av maktlöshet. Diskussion: SBU och Nationella Självskadeprojektet har tagit fram forskning som visar på liknande resultat som denna studie såsom att patienterna upplever sig utsatta och dåligt bemötta. Utifrån Axel Honneths teori om erkännande riskerar kvinnor med självskadebeteende, genom respektlös behandling och stigmatisering, att uppleva känslan av att de inte är socialt betydelsefulla. Slutsats: Slutsatsen av denna studie är att en stor del av kvinnor med självskadebeteende främst upplever ett negativt bemötande av vårdpersonal inom psykiatrin. Att bli sedd, bekräftad – erkänd är det mest betydelsefulla för ett gott bemötande.

  Tilldelningsdatum2016-sep.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLisbeth Blom (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • icke-suicidalt självskadebeteende
  • kvinnor
  • litteraturstudie
  • bemötande
  • patient-sjuksköterskedomän

  Citera det här

  '