Bemötandet av flickor och pojkar i olika måltidssituationer i förskolan – ett genusperspektiv

 • Jessica Carlsson
 • Jonna Christensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv se hur flickor och pojkar blir bemötta vid måltidssituationerna i förskolan. Vår metod är kvalitativ. Pedagoger på två förskolor i södra Sverige har blivit observerade och intervjuade för att få fram information och utifrån detta har vi analyserat och gått igenom observationerna för att komma fram till ett slutresultat.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '