Bemötandet av personer som försökt att ta sitt liv
: en litteraturöversikt med utgångspunkt från sjuksköterskan

 • Katarina Sjöberg
 • Emma Storjohann

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  De senaste 20 åren har det skett en ökning av självmordsförsök i Sverige och varje år dör nästan 1 miljon människor i världen på grund av självmord. En stor andel av dessa personer har tidigare varit i kontakt med somatiska vården på grund av självmordsproblematik. Enligt Ida Jean Orlandos interaktionsteori reagerar sjuksköterskan känslomässigt i mötet med patienten och agerar utifrån denna känsla, vilket har en direkt påverkan på bemötandet. Syftet med arbetet var att undersöka sjuksköterskors bemötande av personer som försökt ta sitt liv med utgångspunkt från sjuksköterskan. Arbetet var en litteraturöversikt som grundades på 13 artiklar som granskats enligt Röda Korsets granskningsmall. De övergripande teman som utgjorde resultatet var: bemötande: positiva attityder och negativa attityder, kommunikation, miljö och känslor. De fynd som diskuterades var kopplingen mellan längden av arbetslivserfarenhet och positivt bemötande, att sjuksköterskans bemötande påverkar patienten, samt att öppen, direkt kommunikation om självmordsförsöket var viktigt. Sjuksköterskan bemötande har en betydande inverkan på interaktionen med patienten och det är viktigt att aktivt arbeta för att förbättra detta.

  Tilldelningsdatum2012-mars-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Handledare) & Vanja Berggren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • bemötande
  • självmordsförsök
  • patient
  • attityd
  • omvårdnad
  • interaktion

  Citera det här

  '