Berättande - En pedagogisk metod i skolan?

 • Carina Olsson
 • Birgitta Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka om berättandet har någon plats i dagens undervisning. Med berättande menar vi att en person muntligt berättar innehållet i en text för andra. Vi undersökte om det fanns någon skillnad mellan hur barn uppfattar och minns en text beroende på om de får den berättad för sig eller om de läser texten själva. Vi ville också sätta fokus på barns skapande av inre bilder.

  Vårt arbete inleds med en genomgång av litteratur i ämnet berättande. Undersökningen genomfördes i en årskurs 4 med 24 elever. Eleverna fick svara på enkäter och blev intervjuade vid fyra olika tillfällen. Resultatet av undersökningen är klart till berättandets fördel och visar att berättandet borde ha en given plats som pedagogisk metod i skolan.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '