Berör mig och jag blir berörd Massagens effekt på skolbarn med koncentrationssvårigheter
: observations- och intervjustudie av elever i en åk 5 i en medelstor svensk stad

 • Ulrika Nilsson
 • Elin Abelt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att undersöka vilken effekt massage har på skolbarn med sekundära koncentrationssvårigheter.

  Undersökningen bygger på observationer av en grundskoleklass med 23 elever i åk 5 med särskilt fokus på fem utvalda elever som alla visat tecken på sekundära koncentrationssvårigheter. Även enskilda intervjuer med de fem eleverna förekommer liksom en intervju med deras klassföreståndare. Observationer genomfördes enligt ett framtaget observationsschema före och efter en fyra veckor lång period där samtliga elever i klassen gav varandra daglig massage. Under dessa dagliga massagepass genomfördes dessutom observationer med hjälp av anteckningar. Intervjuer med eleverna gjordes efter avslutad massageperiod där syftet var att redogöra elevernas åsikter om den egna koncentrationsförmågan före respektive efter att massage introducerats i klassen. Klassföreståndarens uppfattning om massage och om elevernas koncentrationsförmåga framfördes kontinuerligt i form av intervjuer i samband med diskussioner mellan klass-föreståndaren och arbetets författare under de fem veckor som undersökningen pågick.

  Resultatet visade att elevernas koncentration förbättrades när massage kopplat till massagesagor introducerats i klassen. Flera av de tecken på koncentrationssvårigheter som eleverna uppvisat vid en inledande observation hade minskat då eleverna observerades efter avslutad massageperiod.

  Tilldelningsdatum2007-jan-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '