Beröring
: En litteraturstudie om den så kallade icke nödvändiga beröringen i omvårdnaden av äldre personer

 • Ida Lindqvist
 • Pernilla Thorild Kautto

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Beröring är livsviktigt genom hela livet. Människor mellan 66 och 100 år är de som får minst beröring. Beröring är en form av icke verbal kommunikation som kan förmedla kontakt och inge trygghet. Då äldre personer ofta får nedsatt kommunikationsförmåga blir den icke nödvändiga beröringen, det vill säga beröring som inte relaterat till omvårdnadsuppgifter, ett naturligt kommunikationsmedel. Syftet: Belysa icke nödvändig beröring i omvårdnaden av äldre personer. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserat på nio vetenskapliga artiklar. Resultatet: analysen resulterade i kategorierna icke nödvändig beröring i mötet mellan vårdpersonal och äldre vårdtagare, äldre vårdtagares upplevelser av och attityder till icke nödvändig beröring och vårdpersonals upplevelser av och attityder till icke nödvändig beröring. Konklusion: Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om hur den icke nödvändiga beröringen kan uppfattas av äldre vårdtagare eftersom upplevelsen av beröring kan vara både positiv och negativ.

  Tilldelningsdatum2011-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEllinor Edfors (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • icke nödvändig beröring
  • äldre
  • omvårdnad

  Citera det här

  '