Beröring/Taktil stimulering - en studie om dess effekter på barnen i förskolan ur pedagogernas perspektiv

 • Johanna Nilsson
 • Karin Rosenqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt arbete är att skaffa oss kunskap om beröring/taktil stimulering och dess användning ute i förskolan. Vi vill ta reda på hur pedagogerna upplever att barnen påverkas av beröring/taktil stimulering. Beröring/taktil stimulering är livsviktigt för människan och bidrar till en trygg miljö, harmoni och ökad inlärning. I litteraturgenomgången betonas det att beröring/taktil stimulering är viktigt för barns utveckling. Beröring/taktil stimulering måste ske helt på barnens villkor och inte påtvingas. Den empiriska delen bygger på intervjuer med förskollärare som aktivt arbetar med beröring/taktil stimulering i verksamheten. Genom vår undersökning kom vi fram till att beröring/taktil stimulering skapar lugna och harmoniska barn.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '