Better safe than sorry
: en empirisk studie av investeringsstrategier på Stockholmsbörsen och Micro-cap

 • Johannes Ferretti Lundgren
 • Alban Saliuku

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  År 2007-2008 inträffade finanskrisen vilket skapade oro på den finansiella marknaden. Oron återspeglades i antalet svenska aktieägare som minskade successivt fram till år 2014. Därefter fram till idag visar statistiken att svenska aktieägare blir fler för varje år som går. En förklaring är för att digitaliseringen har skapat enklare lösningar för privatpersoner att börja spara i aktier vilket ökar tillgängligheten och inflödet. Ett ökat intresse och en ökad tillgänglighet behöver dock inte innebära en ökad kunskap hos investerarna, vilket talar för att det är relevant att dels förmedla kunskap kring aktier men framförallt identifiera den bästa investeringsstrategin som kan vägleda investerare.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om värde- eller tillväxtinvestering ger högst avkastning på Stockholmsbörsen och Micro-cap under 2012-2016. Studien tillämpar en deduktiv ansats tillsammans med en kvantitativ forskningsmetod. För att kunna ta reda på den bästa investeringsstrategin på Stockholmsbörsen och Micro-cap har sekundärdata i form av nyckeltal samt kurshistorik samlats in, bearbetats och analyserats. Med hjälp av nyckeltalen P/E och P/B har aktier kunnat kategoriseras som värde- respektive tillväxtaktier. Vidare kunde portföljer skapas av respektive kategori för att sedan vara jämförbara med varandra.

  Resultatet visar på att investeringsstrategin värdeinvestering tenderar att prestera bäst. Värdeinvestering presterade bäst oavsett om portföljerna bestod av aktier enbart från Stockholmsbörsen eller både Stockholmsbörsen och Micro-cap. Resultatet som erhölls visade att tillväxtinvestering presterar betydligt högre avkastning än värdeinvestering oavsett börs/handelsplattform dock utsätts en investerares kapital för så pass hög risk med tillväxtinvestering att när studien riskjusterar avkastningen är det värdeinvestering som presterar bäst.

  Tilldelningsdatum2018-juni-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Jankensgård (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • värdeaktier
  • tillväxtaktier
  • investeringsstrategier
  • p/e
  • p/b
  • micro-cap
  • stockholmsbörsen

  Citera det här

  '