Betydelsen av skolutbildning och arbetslivserfarenhet för söka-jobb self-efficacy hos arbetslösa 18-30-åringar

 • Tommy Malmstedt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En enkätstudie genomfördes bland arbetslösa i åldern 18-30 år som var inskrivna på kommunala arbetsmarknadsenheter i syfte att undersöka sambandet mellan skolutbildning och arbetslivserfarenhet för söka-jobb self-efficacy. Resultatet visar ett signifikant samband mellan arbetslivserfarenhet för söka-jobb self-efficacy. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning och bedöms bero bland annat på den positiva påverkan arbetslivserfarenhet har för en individs kontaktnät på arbetsmarknaden samt kunskaper om regler, attityder och normer Det finns även ett signifikant samband mellan skolutbildning för söka-jobb self-efficacy. Även detta resultat ligger i linje med tidigare forskning. Studien fann ingen interaktion mellan skolutbildning och arbetslivserfarenhet för söka-jobb self-efficacy. Den teoretiska grunden för studien var bland annat Bandura´s (1977) teori om self-efficacy

  Tilldelningsdatum2012-juni-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBo Persson (Handledare) & Monica Bredefeldt (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • söka jobb
  • self-efficacy
  • arbetslös
  • ungdomsarbetslöshet
  • school-to-work-transition

  Citera det här

  '