Betygsättning i Idrott och hälsa A – gynnas elever med lärare av samma kön?

 • Hampus Frank
 • Dan Sadé

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att jämföra pojkars och flickors betyg i Idrott och hälsa A samt se vilken påverkan manliga respektive kvinnliga idrottslärare har på deras betyg. Skälet till att frågorna ställs är en hypotes om att pojkars betyg i Idrott och hälsa gynnas av manliga idrottslärare och flickors betyg gynnas av kvinnliga idrottslärare.

  Undersökningen gjordes med hjälp av enkätundersökningar där 105 gymnasieelever deltog från 6 olika klasser. Resultaten redovisas i cirkeldiagram, stapeldiagram, tabeller samt sammanfattande text. Resultatet visade att flickor oftare får det högsta betyget hos manliga idrottslärare och pojkar oftare får det högsta betyget hos kvinnliga idrottslärare. Generellt sett visade undersökningen att pojkar har ett högre betyg än flickor i Idrott och hälsa A.

  Undersökningen visade dessutom en stor dominans av aktiviteter som bollspel och styrka och kondition som i stor utsträckning är aktiviteter som gynnar pojkar.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '