Bevarande av nutida kulturarv
: En fallstudie av Hasse & Tage-museet i Tomelilla

 • Rickard Persson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Abstract

  Kultursektorn omsatte endast cirka fem procent av Sveriges totala turistnäring år 2006. Det

  tyder på en smal skara besökare samt att det finns en stor konkurrens mot andra sektorer

  inom turistnäringen. Samtidigt är denna siffra något missvisande vad gäller besökarantal då

  många kulturarv är gratis att besöka.

  Utefter detta har jag utgått efter en induktiv arbetsmetod där jag har valt att studera ett

  specifikt ting, i detta fall Hasse & Tage-museet, för att därefter komma fram till en slutsats

  som kanske även kan gälla i allmänhet för andra kulturarv. Jag har kommit fram till mina

  slutsatser genom intervjuer och kvalitativa enkäter för att därefter bearbeta det insamlade

  materialet tillsammans med de bakgrundsfakta jag har använt mig av.

  Syftet med undersökningen var att undersöka om Hasse & Tage-museet med verksamhet kan

  betraktas som ett kulturarv och (i så fall) hur kan museet arbeta för att leva vidare och föra

  kulturarvet vidare till framtida generationer. Uppsatsen syftar även till att något belysa

  museets lokalisering till Tomelilla och dess roll för turismen i Tomelilla.

  Resultatet visade att Hasse & Tage-museet definitivt är ett kulturarv då deras verk har

  påverkat generationer av svenskar och är betydelsefullt för så många än idag. Museet måste

  arbeta aktivt för att få kulturarvet att leva vidare till nästa generation. Genom att endast vakta

  ett arkiv kommer arvet att dö ut förr eller senare vilket representanterna för museet inte är

  intresserade av. De arbetar mot att få en levande miljö kring museet, som ska vara själva

  hjärtat i verksamheten. Genom att anordna olika arrangemang hoppas de kunna nå ut till en

  bredare publik vilket hjälper till att utveckla verksamheten och föra Hasse och Tages verk

  vidare i framtiden.

  Tilldelningsdatum2012-juni-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKaj Ojanen (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Geografi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Kulturgeografi (50701)

  Citera det här

  '