Bidrar högre CSR-aktivitet till större omsättning?

 • Ibrahim Ramadan
 • Arian Hoda

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

På senare år har diskussioner kring hållbart företagande uppmärksammats från olika aspekter. Att företag förväntas ta ansvar för att främja samhället ur positiva aspekter (CSR). Detta kan ske på flera olika sätt, allt från att minska negativ klimatpåverkan till att ta ställning mot korruption. Studiens syfte är att analysera om det finns samband mellan ökad omsättning och CSR-betyg. Denna studie grundar sig på börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen. För en mer nyanserad forskning, analyseras de olika aspekterna i CSR, samtidigt som branschperspektiv inkluderas. Resultatet i denna studie blev att det inte gick att påvisa ett signifikant samband mellan CSR och omsättning. Däremot presenteras ett negativt samband vid fokus på branschperspektiv.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElias Bengtsson (Handledare), Emil Numminen (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • csr
 • esg
 • intäkter
 • branscher
 • försäljning
 • försäljning och tillväxt
 • intressemodellen
 • omsättning

Citera det här

'