Bieffekter av tandblekning

  • Erica Vadaszi
  • Maria Alashour

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med litteraturstudien var att undersöka biverkningar som förekommer vid tandblekning. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. För att söka fram vetenskapliga artiklar användes den medicinska databasen PubMed. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 9 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att biverkningar som förekom vid tandblekning var känslighet i tänder och tandkött, tandköttsirritation, brännande känsla i tandköttet, frätande tandkött, muntorrhet samt brännande känsla i mage och i svalg. Slutsatsen är att de biverkningar som förekom vid tandblekning var milda till måttliga och övergående.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCarina Mårtensson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • Biverkningar
  • blekningsämnen
  • oral hälsa
  • tandblekning
  • tandhygienist

Citera det här

'